Fundacja Mają Przyszłość

Fundacja powstała po latach pracy wolontariackiej i działaniach w stowarzyszeniach pomocy dzieciom chorym w Polsce i dzieciom Afryki. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie placówek w Afryce na pomoc w ramach programu Adopcji Serca oraz współistniejących projektów, a także pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym w Polsce. Fundacja prowadzi różnorodne projekty pomocowe w kraju i poza granicami.

Fundacja Mają Przyszłość
biuro: ul. Jasielska 16, Poznań 60-476
kontakt email: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl
tel. 88 313 55 50

www.majaprzyszlosc.org.pl

siedziba: Ul. Młyńska 45 / 62-070 Konarzewo
KRS 0000425871     REGON 302153520     NIP 7773226141