Wielowymiarowe wsparcie Dariusza Wojcieszaka

Misja Tanzania nie mogłaby się odbyć bez Dariusza Wojcieszaka. Służył nam wielkim wsparciem – pomógł nam uzyskać akumulatory, środki finansowe, dary rzeczowe  – jak np. koło zapasowe oraz promował nas wielokrotnie m.in. w BRANDHEISS Magazine Polska. Darku – dziękujemy!